مشاوره و پشتیبانی
051-91011060

بلاگ اپ راکت - اصول نام‌گذاری بسته برنامه‌ها یا package name

هر برنامه دارای یک نام اختصاصی تحت عنوان نام بسته است که آن را از سایر برنامه‌ها متمایز می‌کند. در ادامه نحوه انتخاب نام بسته معرفی می‌شود.

man

اصول نام‌گذاری بسته برنامه‌ها یا package name

نام بسته یا package name چیست؟

هر برنامه اندروید، دارای یک نام بسته اختصاصی است که آن را از سایر برنامه ها متمایز می کند.

اصول و قوانین نامگذاری

در ادامه روشی آسان برای نامگذاری بسته معرفی می‌شود:

فرض کنید عبارت domainname.companyname.appname نام بسته شما باشد. در قسمت domainname می‌توان دامنه سایت را وارد کنید. سایت مورد نظر را در قسمت companyname و نام برنامه را نیز در قسمت appname وارد کنید. به عنوان نمونه، فرض کنید که سایت www.approcket.ir می‌خواهد برنامه ای تحت عنوان book منتشر کند. طبق فرمول بالا، عبارت ir.approcket.book به عنوان نام بسته باید انتخاب شود.

حروف و علامتهای مجاز

  • حروف انگلیسی بزرگ و کوچک شامل A تا Z و a تا z ( البته توصیه می‌شود از حروف بزرگ استفاده نشود )
  • اعداد انگلیسی
  • علامت underscore ( _ )